Om mig

Om Mig

Jag har en psykoterapeutexamen i kognitiv beteendeterapi, KBT, och min grundutbildning är socionom. Jag är också utbildad inom sexologi. Jag arbetar integrativt utifrån en helhetssyn på oss människor, att allt hänger ihop, det vi tänker påverkar hur kroppen mår och hur kroppen mår påverkar naturligtvis hur vi mår psykiskt. Vårt sinne, hjärna och kropp kommunicerar konstant med varandra.

Jag arbetar relationellt och affektfokuserat. Forskning visar på att det dock inte är metoden som är avgörande för om resultatet i terapin blir bra, utan relationen mellan terapeut och klient. Jag arbetar utifrån anknytnings- och affektteori som ligger till grund för att förstå varför gamla mönster fortsätter att påverka i nutid. Mindfulness och självmedkänsla för att stanna upp och lägga märkte till vad som händer och för att lära sig bli sin egen bästa vän.

Mitt mål är att vårt gemensamma arbete leder till att du får en förbättrad självkänsla, ökad livsglädje och mer njutning i livet. Jag tar emot enskilda och par för kortare eller längre kontakt.

Kontakta mig

Varmt välkommen att kontakta mig genom att att klicka på knappen här bredvid.

Kontakta mig