Psykoterapi

Psykoterapi

Som psykoterapeut arbetar jag med:

 • Relationer
 • Sexuella problem
 • Parsamtal
 • Stress
 • Oro och ångest
 • Nedstämdhet och depression
 • Dålig självkänsla
 • Överdriven självkritik
 • Trauma
 • Sorg
 • Personlig utveckling
 • HBTQ
 • Medberoendeproblematik

Ibland är livet mer turbulent än vanligt och man tvingas stanna upp och fundera över vad som händer. Det kan vara att du hamnat rakt in i en kris; en separation, ett svårt besked av något slag, något som känns hopplöst att stå ut med.

Men det kan också vara något som med åren tar alltmer av din energi, något du kanske har burit med dig länge, som du kanske inte ens vet riktigt vad det är men som gör livet tungt. Det påverkar synen på dig själv, din självkänsla, och dina nära relationer och hindrar dig att kunna njuta av livet.

Om du inte känner dig nöjd med hur det är utan vill ha en förändring kan det vara bra att gå i terapi, få en förståelse för varför det är som det är, bryta gamla mönster, som ibland är generationsbundna och tillsammans med mig ge dig själv möjlighet att komma vidare.

När man mår dåligt jämför man ofta med hur andra mår och då är det lätt att tänka att alla andra mår så bra, vilket kan leda till en stark känsla av ensamhet och utanförskap. Det är viktigt att du inte känner dig ensam, mänskligt lidande ingår tyvärr i att vara människa men att dela smärta och svårigheter med någon gör det alltid lite lättare. Om vi inleder ett samarbete är det viktigt för mig att du vet att du inte är ensam utan att våra möten är ett arbete vi gör tillsammans, du och jag, teamwork helt enkelt.