Parsamtal

Parsamtal

Ibland hör jag i starten av ett nytt parsamtal att en i paret inte har velat gå i parsamtal för att det betyder att då är relationen slut . Men ofta kan det ju faktiskt bli precis tvärtom, man lär känna varandra igen, kanske djupare och mer intimt än någonsin tidigare. Att investera i sin relation tex i form av parsamtal för att förstå sig själv, sin partner och den ” dans” som uppstår mellan paret leder ofta till att båda känner sig förstådda och nära varandra vilket i sin tur skapar trygghet i relationen.
Så länge det inte är uttalat att man vill separera så går samtalen ut på att förstå vad som händer i relationen på ett djupare plan och ge verktyg till förändring.

Jag är utbildad i en metod som heter EFT, Emotionally Focused Couple Therapy. Den metoden är utarbetad av dr Sue Johnson på 80-talet och bygger bland annat på anknytningsteori.

Att känna att man kan nå sin partner, att hen är tillgänglig, att bli förstådd på ett djupare plan skapar trygghet. Att få ett Ja på frågorna: Finns du där för mig? Är du med mig? fördjupar tillit och intimitet i relationen och tar bort känslan som ibland kan finnas av att vara ensam trots att man lever i en relation.